Wat kan ik voor u doen?

Als professioneel mentor behartig ik uw belangen op persoonlijk vlak, ik ondersteun u in het maken van beslissingen en keuzes als het even niet meer lukt, of als u daar hulp bij nodig heeft, dit op alles wat betrekking heeft op verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, keuze van woonplek, werk- en/of dagbesteding.

Het gaat dan vaak om mensen met een verstandelijke beperking, mensen met cognitieve en geheugenproblemen, zoals dementie/alzheimer en om mensen met psychiatrische problemen.

De taken van een professioneel mentor:

  • De mentor houdt contact met de cliënt en adviseert en ondersteund hem bij het nemen van een beslissing.
  • De mentor is contactpersoon voor de zorgverlening.
  • De mentor heeft regelmatig overleg met zorgverleners en neemt actief deel aan een zorgplan bespreking.
  • De mentor neemt initiatief tot het samenwerken aan de best mogelijke invulling van de zorg van en voor de cliënt.
  • De mentor is in overleg en in het belang van client gesprekspartner voor familie en netwerk.

De mentor legt jaarlijks schriftelijke verantwoording af aan de kantonrechter.