Klachtenregeling

Het kan natuurlijk voorkomen dat u ontevreden bent over de dienstverlening van StaSterk Mentorschap, dan is het natuurlijk prettig als u dit aangeeft en wij samen in gesprek kunnen gaan over wat er verbeterd kan worden, en om samen te zoeken naar een passende oplossing. Maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen.

Dit werkt als volgt:

 1. Wie kan een klacht indienen:
  U kunt een klacht indienen als u dienstverlening ontvangt van StaSterk. Of iemand die namens u bevoegd is om een klacht in te dienen.
 1. Hoe kunt u een klacht indienen:
  Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend aan Mariska Rouwhorst van StaSterk Mentorschap.
  Een klacht moet worden ondertekend en de volgende punten bevatten:
  – uw naam, adres en woonplaats, of van diegene die voor u een klacht indient.
  – de datum en tijdstip.
  – een omschrijving van de klacht.
  Een klacht dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk 12 maanden na de gebeurtenis ingediend te worden.
 2. Verwerking van de klacht:
  Als de klacht binnen is gekomen kunt u ervan uit gaan dat u binnen een week een ontvangstbevestiging krijgt. Binnen twee weken wordt er met u een gesprek gepland waarin u uw klacht toe kunt lichten, indien nodig met bewijsstukken. Nadien zal de mentor een onderzoek instellen.
  Binnen zes weken krijgt u een schriftelijke bevestiging over welke beslissing is genomen met een toelichting en wordt hierin omschreven wat er met de klacht is gedaan of wordt gedaan.

  Als uw klacht gegrond wordt verklaard dan wordt hierin omschreven welke gevolgen hieraan verbonden worden.

Als uw klacht ongegrond wordt verklaard zal hier eveneens een toelichting op geformuleerd worden.

 1. Vervolg:
  Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u de klacht voor leggen aan de kantonrechter. Deze dient schriftelijk te worden ingediend bij de kantonrechter die uw mentor heeft aangesteld.
 1. Privacy:
  Uw klacht wordt vertrouwelijk in behandeling genomen. Mocht het nodig zijn om informatie te verzamelen bij derden, dan wordt u eerst om toestemming gevraagd.
 1. Klachten worden geregistreerd in het centraal registratiesysteem. Daarin worden aantekeningen bijgehouden van de ingediende klachten met bijbehorende beslissingen en maatregelen die daaruit voortgekomen zijn.

Deze regeling treed in werking op 21 Maart 2022 en geldt voor onbepaalde tijd.