Kosten

De kosten die verbonden zijn aan Professioneel Mentorschap wordt jaarlijks vastgesteld door het landelijk overleg Kantonrechters. StaSterk Mentorschap dient zich hieraan te houden.